Toplumsal Değerler

Toplumun değer olarak kabul ettiği ve önem atfettiği yazılı olan olmayan tüm ahlaki  “değerlere” saygı duyuyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuralları hassasiyetle uyguluyoruz. İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını yerine getirerek, çalışanlarımıza kişisel koruyucu malzemeleri eksiksiz temin ediyor ve personelimize en sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sunuyoruz.

Doğal Hayat

Üretim süreçlerimizi sürekli iyileştirmeye çalışarak doğayı kirletmemeye çalışıyor, atık maddeleri bilinçsiz şekilde çevreye atmıyoruz. Bunu devamlılık haline getirerek doğal hayatın korunmasına destek oluyoruz.

Enerji Verimliliği

Enerji verimliliğini sağlayacak adımlar atıyor ve üretim süreçlerimizi geliştiriyoruz. Enerji israfının önüne geçmek adına tüm çalışanlarımızla bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz.

Sosyal Sorumluluklar

Toplumun ihtiyaçlarına faydalı olacak her projede yer almaya çalışıyoruz. Toplumun ilerlemesine katkı sağlayacak her projeye personelimiz ve iş ortaklarımızla destek vermeye devam ediyoruz.

Paydaş Hakları

İş faaliyetinde bulunduğumuz tüm paydaşların haklarını yasalarla ve ikili anlaşmalarla belirtilen şekilde bildiriyor, tanıyor ve koruyoruz. Paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu “karşılıklı saygı ve anlayış”  bilinci ile her zaman eksiksiz bir şekilde yerine getiriyoruz.

Ticari Sırlar

Her türlü finansal, ticari, teknik ve stratejik bilgi içeren anlaşma ve sözleşmeleri üçüncü şahıslarla asla paylaşmıyoruz.

Güvenilirlik

Paydaşlarımızla sadece maddi değer ve kâr amacı gütmeden, güven ve itibar ilkeleri çerçevesinde ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Güven ve itibara dayalı konulara titizlikle önem veriyoruz.

Hileli Ürün

Ürünümüz veya hizmetimizin doğru ve sağlam olmayan niteliklerini var gibi göstererek haksız kazanç elde etmeye çalışmıyoruz. Bu yönde tavır sergileyen personele taviz vermiyoruz.  Kalite kontrolünü son derece önemseyerek ürünün hammaddesi depomuza girdikten müşteriye ulaşana kadar olan her süreci titizlikle kontrol ediyoruz.

Haksız Rekabet

Asla yanıltıcı ifadelerle rakiplerimizin önüne geçmeye çalışmıyoruz. Müşterilerimize rakiplerimiz ve ürünleri hakkında yanıltıcı, olumsuz, etik olmayan ve ticaret ahlakına aykırı beyanlarda bulunmuyoruz.

Personel

Her zaman yenilikçi düşünerek, personelimizin kendilerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Belirli aralıklarla yapılan karşılıklı geri bildirim ve öneri sistemiyle personelimizin fikirlerini alarak onlara uyum içinde ve takım halinde çalışabilecekleri huzurlu bir çalışma ortamı sunuyoruz.